Сьогодні на уроці математики
Величина – це те, що може бути виміряне й результат виміру виражений числом.

Для вимірювання величини обирається мірка (одиниця вимірювання).

Величини
мірки (одиниці вимірювання)
довжина
міліметр (мм), сантиметр (см), метр (м), кілометр (км)
маса
грам (г), кілограм (кг), центнер (ц), тонна (т)
місткість (об’єм)
літр (л)
температура
градус (ᵒ)
час
секунда ( с ), хвилина ( хв ), година (год)
площа
квадратний міліметр,  квадратний сантиметр ( ), квадратний дециметр (   ), квадратний метр (      )  
ар ( а ), гектар (га ), квадратний кілометр ()

Порівнювати, додавати й віднімати величини можна тільки тоді, коли вони виміряні однаковими мірками.Площа – це величина, яка характеризує, більше чи менше місця фігура займає на площині.

Увага!
знак «витікає»:˃           це математичний символ, який замінює слова «отже», «тому», «виходить».
a > b, b > c ˃ a > c (а більше, ніж b, b більше, ніж с, витікає, що а більше, ніж с)

Готуємося до контрольної роботи

1. Обчисли зручним способом.(Хід обчислення записати, зразок с.44 № 1)
23+85+77+215
(265+378)-65
832-(48+732)
2. Розв'яжи задачу двома способами. (Схеми обов'язково креслити)
У трьох мішках 210 кг цукру. У першому мішку 69 кг, а в другому - на 5 кг більше, ніж у першому. Скільки кілограмів цукру в третьому мішку?
3. Склади програму дій та обчисли.(Обчислення виконуй "стовпчиком"по діям, зразок с.32№4)
(536-184)-(603-327)
4. Знайди периметр квадрата зі стороною 14 см. Зменши кожну його сторону на 8 см і знайди периметр нового квадрата.(Короткий запис задачі можна показати не схемою, а накресливши довільний квадрат, зразок с. 54 №5)
5. Виконай дії.(Обчислення виконуй "стовпчиком", виконавши перетворення величин)
3 м 4 см - 16 дм = _____см = __м__дм__см
4 м 3 дм - 1 м 67 см = _____см = __м__дм__см
Математика: переставний і сполучний властивості додавання;

Переставний закон: a + b = b + a
Від перестановки доданків сума не змінюється

Сполучний закон: (a + b) + c = a + (b + c)
Сполучну властивість можна сформулювати по-різному:
- Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і  третього.
- Щоб до числа додати суму двох чисел, можна спочатку додати до нього перший доданок, а потім другий доданок.
- Значення суми чисел не залежить від вибору порядку дій.


Математичний диктант
- збільшити число 425 на 7;
- зменшити 601 на 3;
- на скільки число 960 більше числа 700;
- зменшуване 400, від'ємник 5, знайдіть різницю;
- я задумала число, зменшила його на 6 і отримала 398, яке число я задумала?


Математичний диктант
  • 33 більше задуманого числа на 8. Яке число задумали?
  • Задумане число менше числа 42 на 10. Яке число задумали?
  • Яке число треба додати до 17, щоб отримати 56?
  • Яке число треба відняти від 61, щоб отримати 15?
  • 70 більше невідомого числа  на 17. Чому дорівнює невідоме число?

Математичний диктант
  • Діти поїхали на екскурсію автобусами. В одному їхало 22 дітей, а в другому - 47. Скільки дітей всього поїхало на екскурсію?
  • В коробці лежало декілька іграшок. Коли з неї взяли 26 іграшок, то  залишилося 23 іграшки. Скільки іграшок було в коробці?
  • Зріст Петрика 96 см. Даринка нижча Петрика на 7 см. Якого зросту Даринка?
  • Для уроків фізкультури купили 47 футбольних м'ячів і 18 баскетбольних. На скільки менше купили баскетбольних м'ячів , ніж футбольних?
  • В нашому домі 16 поверхів, це на 7 поверхів більше, ніж у сусідньому. Скільки поверхів у сусідньому домі?
        


 Вчимося порівнювати

4 м 17 см  🔳   47 см               2 м 8 см 🔳   82 см
24 дм 5 см   🔳   7 м               245 см 🔳   25 дм
102 см 🔳   5 дм 4 см             1 м 2 см   🔳   21 дм
1 м 4 дм  🔳  104 см               140 см 🔳   14 дм 5 смВчимося розв'язувати задачі різними способами, складаючи вирази.

     Після того, як Святий Миколай відвідав декілька будинків і поклав дітям під подушки 325 ляльок і 594 машинки, у нього залишилось 6 машинок. Скільки іграшок було у Святого Миколая?


Вчимося складати вирази до задач і знаходити їх значення.
     а = 8. 
      Дельфіни годують своє маля а місяців, а сині кити - на 4 місяці довше. Скільки місяців залишилося годувати китові своє маля, якщо йому вже виповнилося 5 місяців?Працюємо з геометричним матеріалом.

      Довжина прямокутника 42 см, це на 30 см більше ширини. Чому дорівнює периметр прямокутника?


Розв'язуємо завдання від Мудрогнома.

        У потязі 16 вагонів.
а) Яким за порядком буде 12-й вагон, якщо рахувати із "хвоста "  потягу?
б) Яким за порядком буде 7-й вагон, якщо рахувати із "хвоста "  потягу?Вчись правильно розв'язувати складені рівняння і коментувати хід розв'язання, називаючи компоненти дій.

( 2 + х : 7 ) 8 = 72   Остання дія множення, отже невідомий множник (2 + х : 7). 
2 + х : 7 = 72 : 8       Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий                                              множник. (2 + х : 7) дорівнює частці 72 і 8, тобто 9.

2 + х : 7 = 9              Тепер остання дія додавання, невідомий доданок (х : 7). Щоб його
х : 7 = 9 - 2               знайти,потрібно від суми відняти відомий доданок, (х : 7) дорівнює                                               різниці 9 і 2, тобто 7.

х : 7 = 7                    Невідоме ділене. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на
х = 7 ⋅ 7                    частку,  х дорівнює добутку чисел 7 і 7, тобто 49.
х = 49

(2 + 49 : 7) ⋅ 8 = 72    Перевірка: підставимо в рівняння замість х число 49 і полічимо ліву                             72 = 72    частину. 49 : 7 = 7, 2 + 7 = 9, 9 ⋅ 8 = 72 - вірно. Отже рівняння
                                   розв'язано вірно.
1 коментар: